ΕΥΓΝΩΣΙΑ (ΕΥΗ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, LLM (Α.Π.Θ)
Email : evi_nom@hotmail.gr
Διεύθυνση: Διαλέττη 17, ΤΚ 54621
Τηλ:  6945112105, 2311 243 892, 2310 279 994


Η Ευγνωσία Παπαδοπούλου αποφοίτησε το 2010 απο τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με αριθμό Μητρώου 10712 και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αριθμό Μητρώου 996.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαοκτάμηνης άσκησης της καθώς και ως συνεργάτιδα δικηγόρος σε διακεκριμένα δικηγορικά γραφεία της Θεσσαλονίκης με μεγάλο πελατολόγιο και μακρόχρονη εμπειρία αλλά και απο το 2016 ξεκινώντας αυτόνομη πορεία, απέκτησε εμπειρία τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής αλλά και εκπροσώπησης σε όλα τα αντικείμενα του αστικού και του εμπορικού δικαίου με εξειδίκευση στη ρύθμιση οφειλών και το τραπεζικό δίκαιο. Η στενή ενασχόλησή της
με το αντικείμενο της δικηγορίας, της έχει εξασφαλίσει ικανότητα στη σύνταξη νομικών κειμένων, στην έρευνα νομοθεσίας και στη διαρκή ενημέρωσή της για την επίκαιρη νομολογία αναφορικά με τους τομείς ενασχόλησής της. Παράλληλα, λόγω των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της, έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πώς αυτά αντιμετωπίζονται απο τα εγχώρια και τα διεθνή δικαστήρια.


Το 2014 παρακολούθησε το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης του διεθνώς αναγνωρισμένου βρετανικού φορέα ADRg UK σε συνεργασία με το Κέντρο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και επέτυχε στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαπίστευσή της ως διαμεσολαβήτριας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Το Μάιο του 2018
παρακολούθησε το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση του φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών ADR-ODR Ιnternational σε συνεργασία με το Κέντρο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και το 2022 παρακολούθησε το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Κτηματολογική Διαμεσολάβηση του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης (ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α) σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛ.Κ.Ε.Δ/ADR Hellenic Center). Είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών, Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών και Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχει επίσης παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Eίναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην κατεύθυνση Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στις μεταπτυχιακές της σπουδές έδωσε έμφαση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τις ολοκλήρωσε με άριστα.
Απο το έτος 2016 είναι μέλος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και απο το 2020 είναι Διαιτητής στον κατάλογο Διαιτητών Θεσμικής Διαιτησίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.


Δημοσιεύσεις
1) 'Η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων ΗΠΑ και ΕΕ', ΔιΤε 1/2021, σ. 18-29

2) 'Διαμεσοδιαιτησία (Med-Arb) : Μία πρωτοποριακή μέθοδος επίλυσης διαφορών', Μελέτη, δημοσιευμένη στο Νομικό Περιοδικό Διαμεσολάβηση και Διαιτησία, Τεύχος 1/2019, σσ. 72-92

3) Διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής του ΑΠΘ με θέμα: “Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Διαμεσοδιαιτησία”
4) Συμμετοχή σε συλλογικό έργο-διεθνή νομική έρευνα της Ένωσης Ευρωπαίων Φοιτητών Νομικής (ELSA) (2016), με τίτλο: «Η ελευθερία έκφρασης και η προστασία 2των δημοσιογραφικών πηγών» (‘Freedom of expression and protection of journalistic sources’), απόσπασμα της γράφουσας στην αγγλική γλώσσα στις σελίδες 581-587, διαθέσιμο στον ιστότοπο:  http://files.elsa.org/AA/LRG_FoE_Final_Report.pdf
5) Παρατηρήσεις-σχόλιο στην απόφαση του Ειρηνοδικείου Βασιλικών (διαδικασία Εκουσία-υπερχρεωμένων) με αριθμό 59/2017 δημοσιευμένο στην τράπεζα νομικών πληροφοριών «Nomos»


Γλώσσες επικοινωνίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά


ΣYNEΔΡΙΑ/ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ :
-22.10.2016: παρακολούθηση διεθνούς συμποσίου με θέμα: «Ο κόσμος το 2017 και πέρα-Σε αναζήτηση σταθερότητας», της Πολιτιστικής Εταιρίας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, της οργάνωσης Konrad Adenauer Stiftung και του Συνδέσμου Ναυαρίνο.
-10.05.2016-10.06.2016: παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας 20 ωρών με θέμα: «Aπαγόρευση των Διακρίσεων με έμφαση στην Πολιτισμική Πολυμορφία», της έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και 3Αλληλέγγυη Ιθαγένεια, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
-23.04.2015-21.04.2015: παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας 15 ωρών με θέμα: «Δίκαιο της εσωτερικής αγοράς και του εξωτερικού εμπορίου της Ε.Ε», της έδρας Jean Monnet «Νέες Διαστάσεις στις Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
-27.04.2015: παρακολούθηση σεμιναρίου ΑΡΣΙΣ με θέμα: «Παραβατικότητα των ανηλίκων-παράγοντες κινδύνου-μέτρα πρόληψης και ένταξης. Η παρουσίαση ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος και η πραγματικότητα στην Ελλάδα», Θεσσαλονίκη
-06.05.2015: παρακολούθηση διάλεξης του καθηγητή Giuseppe De Palo με θέμα: «το παράδοξο της διαμεσολάβησης και η λύση του: Κάνοντας πραγματικότητα την αστική και εμπορική διαμεσολάβηση στα πλαίσια της Ε.Ε», του τομέα αστικού και εμπορικού δικαίου Νομικής Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη
-28-29.09.2014: συμμετοχή σε διημερίδα διάρκειας 8 ωρών, με θέμα: «Διαμεσολάβηση: Η νέα πύλη εισόδου στην κοινωνία και τη Δικαιοσύνη-Ο ρόλος του νομικού παραστάτη» που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης με την συμμετοχή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ), Ξάνθη
-14.06.2014: συμμετοχή στο ετήσιο διεθνές συνέδριο Διαμεσολάβησης, διάρκειας 6 ωρών στα πλαίσια διαρκούς επιμόρφωσης (CPD Accredited Course) του διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα ADRg UK, Θεσσαλονίκη
-9&10.3.2012: συμμετοχή στο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Νομικών «eΘΕΜΙΣ» με θέμα «Το Δίκαιο στην ψηφιακή εποχή», Αράχωβα
-03.06.2009: παρακολούθηση ημερίδας του προγράμματος «Επαφή» με θέμα: «Ο ανήλικος ως θύμα και ο ανήλικος ως δράστης και κρατούμενος», Θεσσαλονίκη

Εθελοντικές δράσεις
-Ενημέρωση των Δημοτών Ωραιοκάστρου για το θεσμό της διαμεσολάβησης στην Πύλη Διαμεσολάβησης Ωραιοκάστρου (2015)
-Μέλος του Μητρώου Νομικών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΤΕΟ) για την ενημέρωση μελών του αναφορικά με ζητήματα οφειλών (απο το έτος 2017 ως και σήμερα)