Υπηρεσίες

Παρέχονται αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του αστικού, τραπεζικού, εμπορικού και του διεθνούς δικαίου σε διαφορές εγχώριου ή διασυνοριακού χαρακτήρα.

Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, εγχώριες ή διασυνοριακές.