Επικοινωνία

ΕΥΓΝΩΣΙΑ (ΕΥΗ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος - Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, LLM (Α.Π.Θ)

Διαλέττη 17,
Τ.Κ. 54621, Θεσσαλονίκη

T. 2311 243 892, 2310 279 994
M. 6945 112 105
evi_nom@hotmail.gr

Τοποθεσία