Δικηγορικό Γραφείο - Κέντρο Διαμεσολάβησης

Η Ευγνωσία Παπαδοπούλου αποφοίτησε το 2010 απο την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι δικηγόρος παρ’ Aρείω Πάγω και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Eίναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην κατεύθυνση Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στις μεταπτυχιακές της σπουδές έδωσε έμφαση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τις ολοκλήρωσε με άριστα. Απο το έτος 2016 είναι μέλος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και έχει επίσης συμπεριληφθεί στον κατάλογο Διαιτητών Θεσμικής Διαιτησίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του γραφείου

Παροχή υψηλού επιπέδου νομικής συμβουλευτικής και δικαστηριακής εκπροσώπησης.
Υποστήριξη σε εξωδικαστικές ενέργειες με τράπεζες, οργανισμούς και ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς που υποστηρίζουν εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
Συνεργασία με δίκτυο εξειδικευμένων επαγγελματιών (μηχανικοί, πραγματογνώμονες, εκτιμητές κλπ)

office

Υπηρεσίες

Παρέχονται αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του αστικού, τραπεζικού, εμπορικού και του διεθνούς δικαίου σε διαφορές εγχώριου ή διασυνοριακού χαρακτήρα.

Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες Διαμεσολάβησης (εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών) σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού χαρακτήρα, εγχώριες ή διασυνοριακές.

Oικογενειακή Διαμεσολάβηση.

Κτηματολογική Διαμεσολάβηση.